Lapor MENPAN       Siwas MARI              HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics     Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

LHKPN dan LHKASN

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara
Pengadilan Negeri Tebo

Tahun 2023